Share this Job
Create Alert

Sales Representative East/West Flanders

Date: 16-May-2019

Location: Antwerpen, Belgium

Company: Panalpina

Req ID: 159457
Job Function: Marketing and Sales
Full-Time/Part-Time: Full-time
Contract Type: Permanent
Job Level: Professional
Purpose of the position

De Country Sales Representative is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van het klantenbestand in de categorieën A/B/C, alsmede het vergroten van de bekendheid van Panalpina in de toegewezen regio. Het verbeteren van de omzetkwaliteit is eveneens een belangrijke taak.

Key Tasks

* Ontwikkelt nieuwe business (luchtvracht/zeevracht/warehousing) en volgt deze op binnen de toegewezen geografische regio en in lijn met de commerciële strategie van Panalpina;

* Doet de nodige klantenbezoeken in lijn met de overeengekomen productiviteitsvereisten;

* Biedt continu alle producten, diensten en oplossingen van Panalpina aan;

* Sluit nieuwe business af door de vereisten te coördineren, contracten te onderhandelen en contractuele vereisten te integreren in de operaties;

* Volgt de ontwikkelingen in de markt en springt in op kansen en mogelijkheden in de markt;

* Verzamelt informatie over concurrenten en speelt deze door aan de Benelux Marketing afdeling;

* Behartigt de externe en commerciële belangen van Panalpina;

* Plant afspraken in in de weekagenda waarbij gestreefd wordt naar zo efficiënt mogelijk ingedeelde afspraken;

* Implementeert nieuwe klanten volgens de richtlijnen vastgelegd in de First Time Trader Policy;

* Zet een prospect target lijst op in samenwerking met de Country Sales Manager;

* Biedt continu alle producten, diensten en oplossingen aan van het bedrijf;

* Bouwt een goede,professionele relatie op met de decision maker en de influencers bij de prospect;

* Blijft de relatie opbouwen tot de propect een actieve klant is;

* Is verantwoordelijk voor de correcte implementatie van nieuwe business alsook de opmaak van de SOP in samenspraak met alle betrokken partijen;

* Houdt het CRM tijdig, correct en volledig up to date volgens de geldende procedures;

* Streeft de hoogste kwaliteit na voor wat betreft (werk)afspraken, (werk)instructies en procedures van de afdeling (IMS), o.a. door het inbrengen van ideeën ter verbetering van de kwaliteit en productiviteit

* Voert administratieve werkzaamheden c.q. correspondentie uit ten behoeve van de eigen afdeling.

Decision Making Authority

* Ondertekent afdelingsspecifieke documenten;

* Neemt beslissingen binnen het kader van IMS;

* Biedt tarieven aan volgens de geldende Tariff & Pricing Policy

Function / Market & Industry Knowledge / Business Acumen / Process working

* Branche kennis en inzicht in logistieke dienstverleningsprocessen.

Competencies

* Problemen oplossen : Is in staat problemen te herkennen en te onderzoeken en proactief praktische en tijdige oplossingen aan te bevelen. Ondersteunt verbeteringen.

* Interpersoonlijke vaardigheden en communicatie : Is in staat tot interactie en communicatie door effectief te luisteren, anderen te begrijpen en positief op anderen te reageren. Communiceert zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en kort en bondig. Draagt bij aan conflictoplossing.

* Professionaliteit : Legt over het algeheel een hoge prestatiestandaard en een positieve houding aan de dag. Vertoont een hoge mate van toewijding en is doelgericht. Volgt aanwijzingen op passende wijze op en aanvaardt sturing. Tracht zich voortdurend te verbeteren en past zich goed aan veranderingen en stress aan. Is punctueel en representatief.

* Servicegerichtheid : Is voortdurend gericht op de huidige en toekomstige behoeften van (externe en interne) klanten. Levert op consistent wijze service van goede kwaliteit die voldoet aan de verwachtingen van zowel de klant als het bedrijf. Deelt proactief de visie "Passion for Solutions"

* Teamwork & Samenwerking : Werkt als effectief en productief lid van het team aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheden en biedt zonder daarom gevraagd te worden hulp aan collega's aan. Aanvaardt ook hulp van anderen.

* Planning & organisatie : Plant acties en past effectief timemanagement toe bij het stellen van prioriteiten om efficiënt aan doelen en deadlines te voldoen.

* Productiviteit : Werkt zijn/haar taken altijd nauwkeurig, volledig en tijdig af. Levert begrijpelijke resultaten overeenkomstig de oorspronkelijke opdracht. Realiseert resultaten met een zinvolle inzet van middelen en tijd.

* Kwaliteit : Maakt zijn/haar werk zorgvuldig, betrouwbaar en nauwkeurig af. Kent zijn/haar professionele middelen en zijn/haar werkgebied volledig. Voldoet aan vooraf gedefinieerde kwaliteitsnormen en prestatienormen [SOP's].

Educational background / Work experience

* Een afgeronde Bacheloropleiding richting Economie of Transport/Expeditie of gelijkwaardig door ervaring;

* Minimaal 3 jaar werkervaring in een Sales & Marketing buitendienstfunctie op het gebied van Internationale forwarding of 2 jaar inside sales ervaring bij Panalpina.

Language skills

* Vloeiende kennis van de lokale talen (gesproken en geschreven);

* Goede kennis van het engels (gesproken en geschreven).

Computer Literacy

* Kennis van en ervaring met MS Office (Word, Excel, Powerpoint).